Salvestroly

Salvestroly sú rastlinné látky, ktoré sa prirodzene vyskytujú v rastlinnej strave. Ich spoločným menovateľom je príbuznosť (afinita) k enzýmu CYP 1B1, ktorý ich transformuje na metabolity vyvolávajúce programovanú smrť (apoptózu) zhubných nádorových buniek. Salvestroly pôsobia ako proliečivá, čo znamená, že v tele odohrajú svoju biologickú úlohu len vtedy, pokiaľ sa stretnú s enzýmom CYP 1B1, ktorý ich premení na aktívne látky, a ktorý je prítomný len v rakovinových bunkách, nikdy v zdravých. Povahu proliečiv majú tak isto všetky vitamíny, minerály či väčšina syntetických liekov. Názov tejto skupiny látok vytvoril prof. Gerry Potter, vedec zaoberajúci sa vývojom protinádorových liečiv.

Všetky salvestroly patria do kategórie fytoalexinov, látok, ktoré si rastliny vytvárajú na svoju obranu pred napadnutím baktériami, vírusmi, plesňami, roztočmi a rôznymi druhmi škodcov. Každá rastlina má podľa aktuálnej potreby schopnosť vyprodukovať celý zástup fotoalexinov rôznorodých chemických štruktúr. Najväčšia koncentrácia fytoalexinov sa nachádza v šupke plodov v období zrelosti. Medzi stovkami typov fytoalexinov bolo doteraz objavených len 30 rôznych látok s definíciou salvestrolov, teda s príbuznosťou k enzýmu CYP 1B1.

Rôzne salvestroly majú mierne odlišnú chemickú štruktúru, čo prakticky znamená rôznu mieru cielenej priľnavosli k enzýmu a rozdielnu schopnosť ich distribúcie krvy a prístupu do vnútra buniek.

Absencia salvestrolov v strave

Vedecké výzkumy podali dôkazy o tom, že ovocie a zelenina zo súčasnej poľnohospodárskej produkcie, ktorá pokrýva drvivú väčšinu dopytu na trhu, salvestroly takmer neobsahuje. Dôvodov je viacero. Jedným z nich je, že produkcia zeleniny a ovocia je neprestajne ošetrovaná zmesou fungicidov, insekticídov, herbicídov a ďalších chemikálli, a preto nemajú rastliny potrebu salvestroly vytvárať. Ďalšou príčinou absencie salvestrolov je, že sa väčšina druhov ovocia oberá pred časom zrelosti aby sa na pultoch predajní nekazila, a preto obsahuje minimum salvestrolov.

Organicky pestované druhy ovocia a zeleniny z produkcie malopestovateľov alebo z vlastnej záhrady nemôžu uspokojiť širší dopyt všeobecne a mimosezónny dopyt vôbec. Plody s vysokým obsahom salvestrolov predstavujú plody lesného ovocia – čučoriedky, jahody, maliny a černice, rovnako pestované v záhrade bez používania chemikálii. Bohatým zdrojom je taktiež čierna a červená ríbezľa, červené hrozno a plody arónie. Pre ďalšie možné zdroje salvestrolov orientačne platí, že druhy ovocia a zeleniny s plodmi či jedlými časťami v sýto červenej a zelenej farbe budú rovnako obsahovať niektoré salvestroly. Napr. papriky, paradajky, brokolica či olivy.

Salvestroly sa výhradne nachádzajú v šupke ovocia, prípadne v pletive listov niektorých druhov zeleniny, a preto ovocné či zeleninové šťavy získané odstredením alebo lisovaním salvestroly prakticky neobsahujú.

Salvestroly v akcii

Prirodzenou úlohou salvestrolov je chrániť telo pred vznikom a rozvojom zhubne nádorového ochorenia. Túto úlohu v prípade už vzniknutého ochorenia salvestroly prijímané v nedostatočnom množstve alebo náhodile nemôžu úspešne plniť. Preto vedci, ktorí objavili účinky salvestrolov, založili spracovatelskú kapacitu k extrakcii salvestrolov a ich dostupnosti vo forme doplnku stravy.

Užívanie salvestrolov v doplnkoch stravy nie je samospasiteľné. Kľúčom k ich účinnemu pôsobeniu je dostatočné množstvo enzýmu CYP 1B1 v nádorových bunkách, ktorý ich musí transformovať na látky ničiace nádor. Produkciu tohoto enzýmu je potrebné podporovať prijímaním vitamínov a stopových prvkov, najlepšie zo surového ovocia a zeleniny. Hlavnou úlohou v podpore tvorby enzýmu hrá biotin, vitamíny B2, B3, C a železo.

Ďalej je potrebné vyhýbať sa prijímaniu látok, ktoré môžu kapacitu enzýmu blokovať a tým obmedziť jeho schopnosť salvestroly transformovať. Patrí k nim kysličník uhoľnatý (z tabakového dymu) a výťažky (flavonoidov) z ľubovníku, ginka a ženšenu.

Varianty využitia prípravku Salvestrol Platinum

  1. Prevencia návratu zhubného nádorového ochorenia po predchádzajúcej ukončenej alebo prerušenej liečbe.
  2. Doplnková liečba pri podstúpení štandardných metód onkologickej liečby (obmedzuje výskyt nežiaducich vedľajších účinkov).
  3. Náhrada štandardnej onkologickej liečbe v prípadoch, kedy je veľmi zle znášaná alebo neprináša očakávané výsledky.
  4. Prevencia ochorenia v prípadoch potvrdenia vysokého rizika jeho vzniku (napr. genetickým vyšetrením).

 Chronológia výskumu a testovania

1992 – objav dosiaľ neznámeho enzýmu CYP 1B1 v rakovinových bunkách prof. Danom Burkom na Aberdeenskej univerzite v Škótsku

1995 – Potvrdenie objavu a jeho zverejnenie vo vedeckých časopisoch

1997 – 2007 – potvrdenie nálezu enzýmu v bunkách všetkých typoch onkologických ochorení vedcami z rôznych zemí

2000 – vyvinutý prvý (syntetický) salvestrol Stilserene (v súčasnosti je na trhu ako chemoterapeutikum)

2001 – 2014 – objavovanie a testovanie prírodných salvestrolov

2004 – Založenie spoločnosti Nature’s Defence pre výskum a spracovanie salvestrolov

2005 – prvá generácia doplnkov stravy pod názvom Salvestrol Shield

2007 – zverejnenie prvých prípadových štúdií liečby nádorov prípravkami Salvestrol v odbornej tlači

2010 – zverejnenie druhej série prípadových štúdií

2012 – zverejnenie tretej série prípadových štúdií

2013 – tretia generácia prípravkov pod názvom Salvestrol Platinum

Zoznam krajín, v ktorých je už Salvestrol Platinum užívaný k liečbe a prevencii rakoviny (abecedne k 15. 12. 2015):

Austrália, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Česká republika, Dánsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Japonsko, Kanada, Maďarsko, Nemecko, Nový Zéland, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, USA a Veľká Británia

V čom je podstata výnimočnosti užívania salvestrolov v protinádorovej liečbe

  1. Ide o jediný liečebný prostriedok medzi metódami mimo mainstreamovej medicíny, ktorého autormi sú vedci, ktorí sa cielene a úspešne venujú výskumu rakoviny. Autormi všetkých ostatných používaných metód liečby rakoviny sú buď praktickí lekári, alebo, častejšie úplní laici.
  2. Salvestroly sú univerzálnym nástrojom protinádorovej liečby. Štandardná onkologická liečba používa rôzne chemoterapeutina pre rôzne typy nádorov.
  3. Salvestroly sú preukázateľne špecifickým nástrojom prírody brániacim vzniku a rozvoju zhubných nádorových ochorení ľudí a všetkých savcov.