Onkologické ochorenia a spôsoby liečby

Odborníci rozlišujú viac ako 350 typov onkologických ochorení, ktoré sa značne líšia mierou agresivity a prognózou úspešnosti liečby.

Prvý krok liečby, pokiaľ je to možné, je jeho chirurgické odstránenie. Takmer nikdy nie je možné nádor vyoperovať bez zbytkov, preto pokračuje liečba podávaním cytostatických liečiv, ktoré majú ostávajúce nádorové bunky usmrtiť. Rovnako ako rádioterapia, ktorá má liečbu poistiť.

Terapia cytostatiky a rádioterapia sú neselektívne, to znamená, že zabíjajú rovnaký počet nádorových a zdravých buniek. Liečba týmto spôsobom zapríčiňuje závažnú devastáciu organizmu, ktorá niekedy končí aj predčasným úmrtím chorého. Ani relatívne úspešná liečby týmito postupmi nezaručuje, že sa nádorové ochorenia nevrátia.

Existuje niekoľko typov onkologických ochorení, u ktorých sa k liečbe používajú trochu odlišné postupy s výhliadkou spoľahlivejšej miery uzdravenia.