Literatúra

Dr. Brian A. Schaefer (autor) – Salvestroly: Prirodzená obrana proti rakovine: Previazanie stravy a rakoviny – 2012

Dr. Brian A. Schaefer (autor) – Salvestroly: Prirodzená obrana proti rakovine – aktualizované vydanie – 2018